Arduino Lesson 3. Button

ယခု သင်ခန်းစာ မှာတော့  Arduino IDE software ထဲမှာ အရံသင့် ပါတဲ့ ‘Button’ ဆိုတဲ့ example ကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ Button သင်ခန်းစာက တော့ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်၊ LED မီးသီး ကို Push button အမျိုးအစား ခလုတ် နဲ့ ထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။